Privé-detective kantoor - Bedrijfsrecherche - Digital Forensics  ANTWERPEN - GENT - LOKEREN - MECHELEN - DENDERMONDE

Privédetectives - Private bedrijfsonderzoeken

Particulieren

Vergunning Privédetective FOD Binnenlandse Zaken

+32 (0)9 298 02 56

Vergunning FOD Ministerie van Binnenlandse zaken 14.1801.10 - GCFE gecertificeerd Digitaal Forensisch Onderzoek

Bedrijfsrecherche
Bedrijfsgerelateerde onderzoeken naar fraude en oplichting

Bedrijfsrecherche - Private recherchediensten voor bedrijven

 

Geen enkele onderneming is vrij van diefstal of fraude. Bovendien gaat het meestal om “bedrijfsinterne” diefstal of fraude.

Wanneer een bedrijf in aanraking komt met externe criminaliteit of interne fraude is het belangrijk dat de schade in alle discretie beperkt wordt. Secundair kan overgegaan worden tot recuperatie van gestolen goederen of bedrijfsmiddelen.

Privédetective kantoor KMP & Partners

Professionele recherche op maat van de klant en aangepast aan het beoogde doel

Heldere contractuele voorwaarden en transparate prijsafspraken

Maximale Integriteit, beroepsdeontologie en discretie volgens de privé-detectivewet.

Volledig werkend binnen het wettelijk kader en het vergunningstelsel FOD Bin. Zaken

Wat kan een privaat onderzoeker betekenen voor uw onderneming?

KMP privedetectives- en digital forensic auditingkantoor is uw aanspreekpartner voor professionele bedrijfsrecherche.

 

Als door het Ministerie van Binnenlandse zaken vergunde detectives kunnen we volgende onderzoeken uitvoeren :

 

 • Opsporen van bedrijfsfraude en bedrijfsdiefstallen
 • Opsporen en onderzoeken van bedrijfsspionage
 • Controle tijdsgebruik van intern & extern personeel
 • Opsporen van debiteuren
 • Controle op naleving clausule concurrentiebeding
 • Opsporing van oneerlijke concurrentie
 • Interne & externe kwaliteitscontrole (mystery guest, mystery shopper)
 • Onderzoeken van vandalisme en sabotage
 • Onderzoeken naar zwendel / heling van gestolen bedrijfsmiddelen
 • Onderzoeken naar actieve en passieve corruptie
 • Onderzoeken naar fraude op bestel- en    calculatiediensten
 • Opsporing van merkenfraude, namaakartikelen en piraterij
 • Opsporing en onderzoek naar computerfraude,  misbruik van vertrouwen
 • Detectie en vernietiging van elektronische spionage-apparatuur
 • Moraliteitsonderzoeken van werknemers, kader- en directieleden
 • Verzamelen van bewijzen in geval van ontslag om dringende redenen.

 

Het beroep van privé-detective wordt geregeld door de wet van 19 juli 1991. Deze wet bepaalt welke onderzoeksdaden een privé-detective mag uitvoeren en welke niet. Bovendien bepaalt Artikel 8 van het Europees verdrag voor de rechten van de mens dat één ieder recht heeft op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie. Eén inmenging in het privéleven door een privé-detective is enkel toegelaten als het legaliteitsbeginsel, het finaliteitsbeginsel en het proportionaliteitsbeginsel in acht worden genomen. Ook zullen rechtbanken bewijs dat door privédetectives wordt aangebracht enkel overwegen en/of aanvaarden indien dit bewijs rechtsgeldig werd verkregen. We kunnen U hierbij deskundig adviseren.

FORENSICRON - Opsporen van fraude via IT

Privé-detectivekantoor KMP & Partners - Hoofdkantoor - ICL-campus (3405A) - Mosten 13 - B-9160 Lokeren
(Enkel op afspraak) - T +32 (0)9 298 02 56  -

 

 © Copyright 2018 Privedetectivekantoor K.M.P.& Partners - Disclaimer - Webdesign www.net-engineering.be

 

[Homepagina] [Bedrijven-Industrie] [Onderzoek naar bedrijfsdiefstal - Bedrijfsfraude] [Ontslag om dringende reden] [Detective - Opsporing van namaak] [Pre-employment screening] [Mystery Shopping] [Tijdsbesteding werknemers - vertegenwoordigers] [Alcohol en drugmisbruik] [Frauduleus ziekteverzuim | Absenteïsme] [Opsporen van wanbetalers - Incasso] [Verzekeringsfraude] [Bedrijfsspionage] [Openbare besturen] [Particulieren] [Stalking / Belaging]

Privé-detective kantoor - Bedrijfsrecherche - Digital Forensics
ANTWERPEN - GENT - LOKEREN - MECHELEN - DENDERMONDE

Privédetectives - Private bedrijfsonderzoeken
KMP & partners bedrijfsrecherche - bedrijfsonderzoeken
Vergunning Privédetective FOD Binnenlandse Zaken

Vergunning FOD Min.van Bin.Zaken 14.1801.10 - GCFE Forensisch Onderzoek

Bedrijfsspionage
FORENSICRON - Opsporen van fraude via IT
Privédetectives - Private bedrijfsonderzoeken
KMP & partners bedrijfsrecherche - bedrijfsonderzoeken
Vergunning Privédetective FOD Binnenlandse Zaken

Professionele recherche op maat van de klant en aangepast aan het beoogde doel

Heldere wettelijke contractuele voorwaarden en transparate prijsafspraken

Maximale Integriteit, beroepsdeontologie en discretie volgens de privé-detectivewet.

Volledig werkend binnen het wettelijk kader en het vergunningstelsel FOD Bin. Zaken

Privédetective kantoor KMP & Partners
Bedrijfsspionage

Privé-detectivekantoor KMP & Partners - Hoofdkantoor - ICL-campus (3405A) - Mosten 13 - B-9160 Lokeren
(Enkel op afspraak) - T +32 (0)9 298 02 56  -

 

 © Copyright 2013-2014-2015 Privedetectivekantoor K.M.P.& Partners - Disclaimer - Webdesign www.net-engineering.be

KMP & partners bedrijfsrecherche - bedrijfsonderzoeken
Vergunning Privédetective FOD Binnenlandse Zaken
Bedrijfsspionage